POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://beskidtechnology.pl

Bardzo ważna informacja na początek – administratorem strony jest firma SZYMON GORYL LUIT z siedzibą w Zachełmna 72, 34-211 Zachełmna, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 5521682795, REGON: 368533435

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres info@luit.pl.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma SZYMON GORYL LUIT z siedzibą w Zachełmna 72, 34-211 Zachełmna, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 5521682795, REGON: 368533435

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@luit.pl

 

ZAKRES I CELE PRZETWARZANIA

Zbieramy i przetwarzamy dane wprowadzone przez użytkowników do formularzy, w tym adresy poczty elektronicznej, numery telefonu, imię i nazwisko w celu dokonania obsługi zgodnej z funkcją danego formularza.

Dane osobowe wprowadzone w formularzu kontaktowym przetwarzane są w celu dokonania procesu obsługi kontaktu handlowego.

Przechowujemy dane osobowe do momentu wycofania zgód na ich przetwarzanie.

Użytkownik może w każdym momencie wycofać udzieloną zgodę, pisząc mail na adres info@luit.pl. Po cofnięciu zgody przez użytkownika dane będą przetwarzane jedynie w celu ich usunięcia.

 

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

 

Pliki Cookies

Niniejszy portal przetwarza informacje zawarte w plikach cookies. W przypadku zbierania informacji o użytkownikach są zbierane wyłącznie anonimowe dane w postaci zbiorczej, nie obejmujące danych osobowych.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz parametry alfanumeryczne.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator portalu – firma SZYMON GORYL LUIT z siedzibą w Zachełmna 72, 34-211 Zachełmna, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 5521682795, REGON: 368533435

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
W ramach niniejszego portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach niniejszego portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu,
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych portalu,
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
Operator niniejszego portalu informuje, że w celu zbierania i analizowania zagregowanych informacji o korzystaniu z portalu korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji na temat zasad, na jakich usługa ta zbiera i przetwarza dane, można znaleźć w tym miejscu.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu lub usunąć cookies zamieszczone wcześniej w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Wykaz powierzeń

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

OVH Sp. z o.o.  ul.Swobodna 1, 50-088 Wrocław, Dolnośląskie, NIP: 8992520556 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

IFIRMA SA, Grabiszyńska 241 B, 53-234, Wrocław, Dolnośląskie, NIP: 8981647572 – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli wystawiamy dla Ciebie fakturę


Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Zmiany i aktualizacja Polityki prywatności

Jeżeli wprowadzimy zmiany do naszej Polityki prywatności, zamieścimy zmienioną Politykę prywatności na www.beskidtechnology.pl.pl.